OBEC OBČAN NÁVŠTEVNÍK
21. január 2019  Meniny má: , zajtra: Pošlite im pohľadnicu
Slovenská verzia English version Deutsche version
ERB obce Dekýš - návrat na úvod
  Okres: Banská Štiavnica
  VÚC: Banskobystrický
  Región: Sitno
  Obyvateľov: 225
  Rozloha: 1782 ha
  1 zmienka: v roku 1270
   
Návrat na úvod Návrat na úvod
Návrat na úvod
Mapa stránky
Pridať stránku obce Dekýš k obľúbeným položkám
Nastaviť stránku obce Dekýš ako domovskú stránku
Blind friendly Zväčšiť písmo Zmenšiť písmo Pôvodná veľkosť
OBEC
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dekýš
www.kardioklub.sk

Obec Dekýš zapojená do akčného plánu obcí regiónu Sitno

Strategický plán rozvoja obce do roku 2007 a viac ...

Akčý plán región Sitno

Región Sitno časť 1
Publikoval gari
Publikované: Október 4, 2007
Vytlačiť    Poslať mailom

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 1

„ Vonkajšie vzťahy, rozvoj turizmu, imidž mesta a regiónu"

GLOBÁLNY CIEĽ:

Na základe vypracovanej stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu Sitno, založenej na efektívnej spolupráci subjektov CR, samospráv a MVO využiť vysokú koncentráciu špecifických atraktivít a možností cestovného ruchu na vytvorenie celoročnej kvalitnej a širokej ponuky medzinárodne konkurencie schopných služieb, pri rozvíjaní imidžu regiónu ako významného kultúrneho centra.

Strategické ciele:

1.    Vytvoriť samostatnú výkonnú a riadiacu jednotku pre rozvoj cestovného ruchu v regióne

2.    Prijať stratégiu rozvoja cestovného ruchu s cieľom eliminovať živelný a nekoordinovaný rozvoj

3.    Vytvoriť efektívnu spoluprácu subjektov CR a samospráv najmä v oblasti organizovania ponuky služieb pre turistov a marketingu

4.    Zabezpečiť údržbu, rozvoj a využitie vysokej koncentrácie atraktivít pre cestovný ruch v Banskej Štiavnici a okolí

5.    Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb CR, s dôrazom na Slovenské banské múzeum, Geopark, tradičné podujatia, obslužný personál a celoročnú turistickú sezónu

6.    Vytvárať podmienky pre rozvoj BŠ ako európskeho kultúrneho centra

Nasledovné strategické ciele boli vybrané ako prioritné a realistické na riešenie v rokoch 2005-2007:

1.   Vytvoriť samostatnú výkonnú a riadiacu jednotku pre rozvoj cestovného ruchu v regióne

2.    Prijať stratégiu cestovného ruchu Banskej Štiavnice a okolia s cieľom eliminovať živelný a nekoordinovaný rozvoj

3.    Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb cestovného ruchu, s dôrazom na Slovenské banské múzeum, Geopark Banská Štiavnica, tradičné podujatia, obslužný personál a celoročnú turistickú sezónu

Strategický cieľ 1: Vytvoriť samostatnú výkonnú a riadiacu jednotku pre rozvoj cestovného ruchu v regióne

Aktivita

realizátor:

založiť regionálne združenie cestovného ruchu, ktorého členovia budú podnikateľské subjekty, samosprávy, MVO, informačné centrá, banky,...

Združenie Sitno

Strategický cieľ 2: Prijať stratégiu rozvoja  cestovného ruchu regiónu Sitno s cieľom eliminovať živelný a nekoordinovaný rozvoj

Aktivita

realizátor:

Vypracovať posúdenie o kvalite a aktuálnosti spracovaných strategických rozvojových dokumentov o cestovnom ruchu v Banskej Štiavnici a okolí

Združenie Sitno

Zaktualizovať a dopracovať existujúce strategické rozvojové dokumenty o cestovnom ruchu v Banskej Štiavnici a okolí do stratégie cestovného ruchu

Združenie Sitno

Prijať stratégiu rozvoja cestovného ruchu Regiónu Sitno ako záväzný rozvojový dokument

Združenie Sitno, mestské zastupiteľstvo Banskej Štiavnice

Rešpektovať a dôsledne implementovať prijaté stratégie

Združenie Sitno, samosprávy

Vytvoriť funkčné združenie aktérov CR so zapojením obcí podnikateľských subjektov a NO za účelom systémovej spolupráce, ponuky komplexných produktov a spoločnej propagácie

Združenie Sitno, podnikatelia

Rozšírenie propagačných materiálov v tlačenej forme o regióne v jazykových mutáciách

Združenie Sitno, Pamiatkový úrad, SCK, SKT

Zvýšiť kvalitu služieb TIKu - školeniami zamestnancov

ZCR

Strategický cieľ 3: Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb cestovného ruchu, s dôrazom na múzea, Geopark Banská Štiavnica, tradičné podujatia, obslužný personál a celoročnú turistickú sezónu

Aktivita

realizátor:

Vybudovať   informačný   a orientačný   systém   mesta   Banská Štiavnica a okolia

Mesto Banská Štiavnica spolupracujúce subjekty: Pamiatkový úrad, SCK, SKT, cestovné kancelárie, verejnosť

Zrekonštruovať, dobudovať    a    udržiavať    sieť    turistických, náučných   chodníkov   a prehliadkových   trás   pre   celoročné využitie

Správa CHKO, Región Sitno, mesto Banská Štiavnica, SAŽP, KST, SCK, ...

Organizovať vzdelávacie aktivity najmä v oblasti cestovného ruchu

Región Sitno, regionálne združenie cestovného ruchu, vzdelávacie inštitúcie, OÚPSVaR

Zlepšiť kvalitu a propagáciu existujúcich múzeí

SBM, Múzeum Sv. Anton

Ďalej budovať a prevádzkovať Geopark

SBM, SAZP

Dobudovať expozíciu štôlne Glanzenberg

Mesto Banská Štiavnica

Vytvoriť zásady pre organizovanie  a koordináciu kultúrnych podujatí

Mesto, Región Sitno, regionálne združenie cestovného ruchu

Vytvoriť    podmienky    pre    seminárnu    turistiku    -    najmä prezentačné priestory

Podnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie

Vytvoriť   propagačnú    interaktívnu   internetovú   stránku   vo viacerých    jazykových     mutáciách     propagujúcu    turistické atraktivity a ponuku služieb

Región Sitno, regionálne združenie CR, podnikateľské subjekty

Zatraktívniť verejné priestory regiónu (čistota, prvky drobnej architektúry, úprava výkladov, ...)

Mesto Banská Štiavnica, Región Sitno

Osadenie turisticko-informačných značení

Regionálne združenie CR, Región Sitno, SAŽP

Riešiť   otváracie   hodiny   v obchodoch   najmä   počas   letnej turistickej sezóny

Mesto Banská Štiavnica, podnikatelia

 Pozrieť komentáre (0)UŽÍVATEĽSKÝ PANEL
Užívateľské meno:
Heslo:
Zapamätať

Nie ste registrovaný?
Zaregistrovať!

Zabudli ste heslo?
 
OBEC OBČAN NÁVŠTEVNÍK
Copyright © 2006-2008 Obec Dekýš, Created by ARTTECH WebDesign