OBEC OBČAN NÁVŠTEVNÍK
21. január 2019  Meniny má: , zajtra: Pošlite im pohľadnicu
Slovenská verzia English version Deutsche version
ERB obce Dekýš - návrat na úvod
  Okres: Banská Štiavnica
  VÚC: Banskobystrický
  Región: Sitno
  Obyvateľov: 225
  Rozloha: 1782 ha
  1 zmienka: v roku 1270
   
Návrat na úvod Návrat na úvod
Návrat na úvod
Mapa stránky
Pridať stránku obce Dekýš k obľúbeným položkám
Nastaviť stránku obce Dekýš ako domovskú stránku
Blind friendly Zväčšiť písmo Zmenšiť písmo Pôvodná veľkosť
OBEC
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dekýš
www.kardioklub.sk

Obec Dekýš zapojená do akčného plánu obcí regiónu Sitno

Strategický plán rozvoja obce do roku 2007 a viac ...

Akčý plán región Sitno

Región Sitno časť 2
Publikoval gari
Publikované: December 4, 2005
Vytlačiť    Poslať mailom

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 2

"Ochrana kultúrnych pamiatok, kultúra"

GLOBÁLNY CIEĽ:

Kvalitné kultúrne podujatia vo fungujúcich a vybavených kultúrnych zariadeniach (divadelná sála, kultúrny dom, historické časti mesta) v prostredí identifikovaného, vhodne prepojeného, dobre prezentovaného a interpretovaného dedičstva regiónu Sitno

Strategický cieľ 1.: Skvalitnenie manažmentu mesta v oblasti riadenia kultúrneho života a pamiatkovej starostlivosti

    aktivity:                                                                               realizátor:

prospešné personálne zmeny (na základe vykonaného personálneho auditu) vo vzťahu k rozvoju kultúry a pamiatkovej starostlivosti v BŠ

Mesto Banská Štiavnica

školenia, tréningy zamestnancov, manažérov (aj volených)

Združenie Sitno

zriadenie klientského centra pre využitie výmeny informácií a propagáciu v oblasti kultúry / pamiatok

Združenie Sitno

transparentné a jasné stanovenie urbanistickej regulatívy mesta -priorita vytvoriť systém pravidelných verejných diskusií (médiá, internet, kultúrna tribúna, ...)

Mesto Banská Štiavnica

Strategický cieľ 2.: Institucionaiizacia pravidelnej komunikácie zúčastnených strán

    aktivity:                                                                          realizátor:

oživenie a rozšírenie stavebnej komory (bude mať aj pamiatkovú starostlivosť) pri MsÚ; zabezpečenie aktívneho členstva architektov, pamiatkárov, oddelenia výstavby MsÚ, investorov, výtvarníkov, záhradných architektov, technických služieb, ..)

Mesto Banská Štiavnica, obce

pravidelné stretávanie (1x za mesiac); diskusia a komunikácia

v problémových oblastiach

Združenie Sitno

pravidelné oboznamovanie verejnosti s výsledkami diskusie (tabuľa v klientskom centre, internet, médiá, verejné diskusie)

Združenie Sitno

zabezpečenie spätnej väzby názorov občanov (riadený prieskum, internet, médiá, ...)

Združenie Sitno

Strategický cieľ 3.: Zlepšenie propagácie kultúrnych podujatí a aktivít v regióne ako aj samotného regiónu.

aktivity:

realizátor:

príprava webovej stránky s celoročným prehľadom kultúrnych podujatí a akcií, ktoré sa konajú v regióne Sitno

Združenie Sitno, podnikatelia, MVO, Slovenské Banské Múzeum

vytvorenie atraktívnej a pravidelne aktualizovanej webovej stránky na propagáciu kultúrnych aktivít a podujatí ako aj historických a prírodných atraktivít vo viacerých jazykových mutáciách

Združenie Sitno

Strategický cieľ 4.: Podpora spolupráce pamiatkárov a investorov (majiteľov historických budov) pre zlepšenie technického stavu historických budov a nájdenie ich najvhodnejšieho využitia

Opatrenie 1: Vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov

  aktivity:                                                                           realizátor:

uplatňovať legislatívne možnosti pri správe, údržbe, rekonštrukcii a využívaní objektov

Samsprávy, štátna správa, vlastníci objektov, pamiatkový úrad

korektné dokončenie a schválenie územného plánu

Samospráva, pamiatkový úrad, občania, podnikatelia, MVO

zadefinovanie podporných mechanizmov a úľav pre majiteľov historických budov, ktorí napĺňajú podmienky pamiatkovej starostlivosti a zámery mesta

Samospráva, pamiatkový úrad

Opatrenie 2: Zlepšenie komunikácie pamiatkového úradu s vlastníkmi budov aktivity:                                                                                                                  Realizátor:

sprístupnenie pamiatkárskej problematiky bežným ľuďom

pamiatkový úrad

budovanie konsenzov a riešenie konfliktov

MVO, samospráva, štátna správa

zásady/manuál pamiatkovej starostlivosti

Samospráva, pamiatkový úrad

uskutočniť verejné prezentácie a stretnutia zástupcov pamiatkového úradu s občanmi mesta ako aj s vlastníkmi historických budov za účelom ztranparentnenia rozhodovania pamiatkárov pri rekonštrukciách

Pamiatkový úrad, samospráva

Opatrenie 3: Zavedenie podporných mechanizmov pre vlastníkov historických budov, ktorí rešpektujú pamiatkarské pravidlá

 aktivity:                                                                            realizátor:

mikropôžičky, granty

MVO, banky, samospráva, štát, VUC

daňové úľavy

samospráva

asistencia a spolupráca pri obnove

Samospráva, pamiatkový úrad

propagácia dobrých príkladov

Pamiatkový úrad, samospráva

príprava zásobníka projektov rekonštrukcie historických budov vo vlastníctve mesta ako aj vo vlastníctve súkromných osôb za účelom získania prehľadu o množstve finančných prostriedkov potrebných na ich rekonštrukciu (aj pre fondy EU)

Združenie Sitno

Opatrenie 4: Realizácia programov na zvýšenie povedomia o kultúrnom dedičstve

        Aktivity:                                                                    realizátor:

kampane, práca s médiami, prezentácie

Združenie Sitno, MVO

vzdelávanie: v školách, ale aj odborníkov, úradníkov

Školy, pamiatkový úrad, MVO

 Pozrieť komentáre (0)UŽÍVATEĽSKÝ PANEL
Užívateľské meno:
Heslo:
Zapamätať

Nie ste registrovaný?
Zaregistrovať!

Zabudli ste heslo?
 
OBEC OBČAN NÁVŠTEVNÍK
Copyright © 2006-2008 Obec Dekýš, Created by ARTTECH WebDesign