OBEC OBČAN NÁVŠTEVNÍK
21. január 2019  Meniny má: , zajtra: Pošlite im pohľadnicu
Slovenská verzia English version Deutsche version
ERB obce Dekýš - návrat na úvod
  Okres: Banská Štiavnica
  VÚC: Banskobystrický
  Región: Sitno
  Obyvateľov: 225
  Rozloha: 1782 ha
  1 zmienka: v roku 1270
   
Návrat na úvod Návrat na úvod
Návrat na úvod
Mapa stránky
Pridať stránku obce Dekýš k obľúbeným položkám
Nastaviť stránku obce Dekýš ako domovskú stránku
Blind friendly Zväčšiť písmo Zmenšiť písmo Pôvodná veľkosť
OBEC
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dekýš
www.kardioklub.sk

Obec Dekýš zapojená do akčného plánu obcí regiónu Sitno

Strategický plán rozvoja obce do roku 2007 a viac ...

Akčý plán región Sitno

Región Sitno časť 6
Publikoval gari
Publikované: August 4, 2004
Vytlačiť    Poslať mailom

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 6

„Sociálna starostlivosť, zamestnanosť, vzdelanie a zdravie"

GLOBÁLNY CIEĽ:

Zabezpečenie takých podmienok rozvoja školstva, ktoré udržia v regióne existujúcu štruktúru škôl, ako aj potenciál pritiahnuť nové vzdelávacie inštitúcie a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na univerzitnej úrovni Znižovanie nezamestnanosti, zlepšovanie životných podmienok marginalizovaných skupín, vzdelaní a zdraví občania s pozitívnym prístupom k svojmu regiónu a so zámerom tu žiť, pracovať a zabávať sa.

Strategický zámer 1.: Stabilizácia a optimalizácia všetkých typov a počtu škôl

Aktivity:

Realizátor:

pripraviť stratégiu rozvoja školstva tak aby školy dosahovali zisk, resp. nekumulovali stratu

Mesto Banská Štiavnica

koordinácia všetkých typov škôl smerom k spoločnému riešeniu problémov s využitím Akčného plánu rozvoja školstva

všetky obce Regiónu Sitno, Dopravný inšpektorát, obyvatelia

dokončiť budovanie informatizácie všetkých škôl

Školy, školská správa, VUC,

zmapovať 5 rokov dozadu uplatnenie absolventov škôl na trhu práce a v súvislosti s tým si vyjasniť, čo je smerodajný indikátor úspešnosti škôl

Školy, UPSVaR, NUP

vyjasniť pozície a koordinovať rôzne typy školských rád a metodických inštitúcií v prospech napĺňania záujmov škôl a zlepšenia komunikácie so zriaďovateľmi

Školský úrad - „malé školstvo", Školská rada, Územná školská rada pri VÚC

odpustiť dane školám

Mesto B S

pripraviť rekvalifikačné programy

Stredné školy

ponúknuť nadstavbové pomaturitné kurzy podľa požiadaviek investorov na kvalifikovanú pracovnú silu

Stredné a vysoké školy

optimalizovať sieť škôl v regióne - v závislosti od počtu žiakov a od ich predpokladaného poklesu v budúcnosti

Mestá a obce, VUC

urobiť prieskum medzi študentmi VS o ich záujme študovať v BS, získať informácie o ich spokojnosti, návrhoch na zlepšenie poskytovaných podmienok

Vysoké školy

Strategický zámer 2.:   Vytvorenie konkurenčných podmienok pre vysoké školy v porovnaní so Zvolenom na ich udržanie v Banskej Štiavnici

  Aktivity:                                                                              Realizátor:

Zabezpečiť lepšie dopravné spojenie pre študentov medzi Zvolenom a Banskou Štiavnicou

Mesto Banská Štiavnica

Intenzívnejšie zapojiť študentov a absolventov VS do štiavnického živote

Mesto Banská Štiavnica

Zmapovať dostupnosť ubytovacích kapacít na súkromí a motivovať vlastníkov vhodných objektov v centre k poskytovaniu dostupných služieb študentom

Školy, školská správa, VUC,

Zvýšiť kapacitu a zlepšiť kvalitu ubytovania s orientáciou na širší stred mesta

Mesto Banská Štiavnica

Permanentne zabezpečovať zlepšovanie študijných podmienok

školy

Zmapovať existujúce projekty zahraničnej spolupráce a prezentovať ich potenciálnym záujemcom

Mesto Banská Štiavnica

Obnoviť tradíciu študentskej obce

školy

Vytvoriť podmienky pre voľnočasové aktivity študentov (koncerty, záujmové kluby, šport, ..., prispôsobiť ich prieskumu záujmu)

Mesto Banská Štiavnica

Strategický zámer 3.: Zvýšiť zamestnanosť obyvateľov regiónu a zlepšiť sociálne postavenie marginalizovaných skupín

Aktivity:                                                                              Realizátor:

Vytvorenie pozície asistenta pre marginalizované skupiny

Združenie Sitno v spolupráci s VÚC, ÚPSVaR, OZ Pro Sobov

„Partnerstvo pre zamestnanosť"

UPSVaR

Zriadenie Agentúry na sprostredkovanie práce

Podnikateľské subjekty

Poradenstvo     pre     nezamestnaných     (Agentúra     dočasného zamestnávania) a burzy zamestnanosti

UPSVaR,

V spolupráci    s občianskymi    združeniami    zameranými    na sociálne       vylúčené       skupiny       identifikovať       problémy marginalizovaných skupín a ich vhodné riešenia, nájsť spôsob podpory činnosti občianskych združení s týmto zameraním

Združenie Sitno, MVO

Vytvoriť    program    ďalšieho    vzdelávania    pre    rómskych absolventov povinne[ školskej dochádzky

Pro Sobov, školy, MVO

Zveľadenie priestranstva v časti Sobov

Pro Sobov

Založenie Komunitného integračného centra

MVO, Združenie Sitno

Zriadenie chránenej dielne

Domov Márie

Vytvoriť    podmienky    pre    kofínancovanie    projektov    zo štrukturálnych fondov EU s využitím Fondu sociálneho rozvoja a Partnerstva sociálnej inklúzie - zásobník projektov

Združenie Sitno, VUC, MVO

 

 Pozrieť komentáre (0)UŽÍVATEĽSKÝ PANEL
Užívateľské meno:
Heslo:
Zapamätať

Nie ste registrovaný?
Zaregistrovať!

Zabudli ste heslo?
 
OBEC OBČAN NÁVŠTEVNÍK
Copyright © 2006-2008 Obec Dekýš, Created by ARTTECH WebDesign