Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy.
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Jún 13, 2015

Urbárska a pasienkové spoločnosť- p. s.   Dekýš 
Dekýš 103, 
969 01 Banská Štiavnica

Zapísaná v registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu v Žiari nad Hronom pozemkový a lesný odbor
Číslo: R-0035 ZC zo dňa 29.12.1997
IČO:  319 23 674
Štatutárny orgán: JUDr. Miroslav ŠALKO – predseda spoločenstva

ako vyhlasovateľ

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastri obce Dekýš a Vysoká.

Kompletné vyhlásnie obchodnej súťaže si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty a tlačivá » Verejné obstarávanie  » Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy .