Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja roky 2015 – 2025
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Maj 2, 2016

PROGRAM   ROZVOJA

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Programovacie obdobie: roky 2015 – 2025

si môžete stiahnuť vo formáte PDF v sekcii dokumenty.