Aktualizovaná sekcia zmluvy
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Jún 2, 2016

Vážení občania,

 v sekcii zmluvy boli zverejnené dve nové zmluvy o dielo. Prvá zmluva so spoločnosťou Slovanet, a.s. o vybudovaní digitálneho kamerového systému na monitorovanie vybraných lokalít obce a zmluva so spoločnosťou ENVI - PACK, a.s. týkajúca sa prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov.