Zámer č. 1/2017 na predaj majetku Obce Dekýš
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Apríl 1, 2017

Zámer č. 1/2017 na predaj majetku Obce Dekýš

Celé znenie zámeru si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty a tlačivá .