Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2017 o vyhradení miest
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Jún 30, 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja Banskobystrického a voľby do orgánov samosprávy obce Dekýš.